Tilbud til kvinder uden børn

Den Åbne Dør er et krisecentertilbud til kvinder med eller uden børn bosiddende i Københavns Kommune. Kvinderne er voldsramte, i krise, uden bolig og med vanskelige sociale problemer. Den Åbne Dør er tillige et tilbud til voldsramte kvinder med eller uden børn fra landets øvrige kommuner.

Til unge kvinder uden børn tilbyder Den Åbne Dør:

  • hjælp og støtte til at håndtere den aktuelle krise, sætte et stabilt forløb i gang og støtte til at etablere en stabil dagligdag efter opholdet
  • afklaring og koordinering af den enkelte kvindes forhold, som inkluderer kontakt med socialcenter, jobcenter, myndigheder og andre instanser
  • støtte til at gennemføre en opholdsplan, som er udarbejdet i samspil med den konkrete kvinde og den relevante socialrådgiver
  • udarbejdelse af opholdsplan omfattende en helhedsorienteret støtte, som bidrager til, at den unge kvinde klarer en selvstændig livsførelse samt skaber langsigtede stabile forandringer i den unge kvindes liv
  • konfliktforebyggelse og konfliktløsende samtaler

  • evaluering og justering af den unge kvindes forløb i Den Åbne Dør
  • støtte til at tilrettelægge fraflytningen

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk