Tilbud til kvinder med børn

Den Åbne Dør er et krisecentertilbud til kvinder med eller uden børn bosiddende i Københavns Kommune. Kvinderne kan være voldsramte, i krise, uden bolig og med vanskelige sociale problemer. Den Åbne Dør er tillige et tilbud til voldsramte kvinder med eller uden børn fra landets øvrige kommuner.

Til kvinder med børn tilbyder Den Åbne Dør:

  • hjælp og støtte til at håndtere den aktuelle krise, sætte et stabilt forløb i gang og støtte til at etablere en stabil dagligdag efter opholdet
  • afklaring og koordinering af den enkelte beboers forhold, som inkluderer kontakt med socialcenter, børne- og familieafdeling, jobcenter, daginstitutioner, skoler, myndigheder og andre instanser
  • tilbud til den enkelte kvinde om fire afklarende psykologsamtaler
  • tilbud til børn om psykologsamtaler
  • støtte til at gennemføre en handlingsplan, som er udarbejdet af sagsbehandler i samspil med den konkrete beboer
  • udarbejdelse af opholdsplan for den konkrete kvinde og eventuelle børn under udviklingsforløbet i Den Åbne Dør
  • gennemførelse af børneaktiviteter efter aftale med beboerne
  • løbende evaluering og justering af den konkrete families/kvindes forløb
  • støtte til at tilrettelægge fraflytningen, herunder at give tilbud om støtte fra familierådgiver og boligrådgiver

 

 


 

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk