Om hvad

Den Åbne Dør yder råd og vejledning i forbindelse med indflytning og under forløbet. Det kan dreje sig om forhold vedrørende: 

- Vold

- Øvrige forhold som kan udløse krise

- Økonomi/gæld

- Bolig

 

Den Åbne Dør oplyser til enhver tid, om der er ledige pladser i huset og yder hjælp til en eventuel indskrivning.

 

 

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk