Kvalitetsstandarder

Den Åbne Dør har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som løbende justeres i forhold, som påvirker indsatsen. Det gælder såvel eksterne som interne forhold. Standarderne er senest revideret i forbindelse med akkrediteringen af Den Åbne Dør i 2014.

Kvalitetsstandarderne giver kommuner og øvrige samarbejdsparter et tydeligt billede af, hvad det indebærer at lade en familie/kvinde indskrive i Den Åbne Dør.

Forløb i Den Åbne Dør (pdf)

Forløb med børn i Den Åbne Dør (pdf)

Henvendelse og visitation (pdf)

Risikovurdering (pdf)

Indskrivningssamtale (pdf)

Indflytning af voldsramte kvinder (pdf)

Opholdsplan (pdf)

Husregler (pdf)

Fraflytning (pdf)

Vikarer (pdf)

Praktikforløb (pdf)

 

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk