Beskrivelse af Den Åbne Dør

 

Indsatsen i Den Åbne Dør ydes i henhold til kvindekrisecentertilbud efter § 109 i Lov om Social Service.  Den Åbne Dør har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Institutionens bestyrelse består af seks medlemmer, herunder en medarbejder-repræsentant. 

Formand for bestyrelsen er Bert Åberg, Frelsens Hær. Daglig ledelse varetages af forstander Tove Schirmer.

Institutionen er beliggende på Vesterbro. Boligerne ligger i Hedebygade 30. Administrationsdelen er placeret skråt over for på adressen Enghavevej 32c.

Beboerne er kvinder med eller uden børn. Der er plads til otte familier/kvinder og børn og fire kvinder uden børn. Det er alle akutpladser, som alene er et tilbud til kvinder med multiproblemer, dvs. i krise, voldsramte, uden bolig og med et sæt af sociale problemstillinger.

Den overvejende del af beboerne er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og forskellige nationaliteter, og institutionen inddrager i vid udstrækning København Kommunes Tolkeformidling i indsatsen.

Herudover bidrager Den Åbne Dør til, at en eventuelt opfølgende støtte til familier, der flytter ud, overdrages hensigtsmæssigt til familierådgivere i Center for Udsatte Voksne og Familier.

Den Åbne Dørs medarbejdere har alle en relevant faglig uddannelse som enten pædagog, psykolog eller socialrådgiver. Der er faguddannet personale døgnet rundt i Den Åbne Dør. Personalet udgøres af seks fuldtidsansatte medarbejdere samt timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Den Åbne Dør ansøger gennem Frelsens Hær løbende en række legater og private fonde om midler til at støtte såvel stabiliseringen af de enkelte kvinders videre forløb som de særlige aktiviteter, der udvikles i forhold til beboernes behov. 

 

 Se Den Åbne Dørs idegrundlag her:

Idegrundlag (pdf):

 

Se Den Åbne Dørs mission, vision & værdier her:

MIssion, vision & værdier (pdf):

 

 

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk