Den Åbne Dør

 

Kvindekrisecenter for voldsramte kvinder og deres børn

Den Åbne Dør ligger i det centrale København. Vi yder sikkerhed, beskyttelse, omsorg og rådgivning til voldsramte kvinder og deres børn.

Den Åbne Dør har midlertidige, selvstændige boliger til otte kvinder og deres børn samt til fire unge kvinder uden børn. Der er desuden lokaler til fælles aktiviteter, som vi organiserer sammen med familierne/kvinderne.Den Åbne Dør ligger i et område med fine legepladser og mange andre aktiviteter i lokalområdet. Vi guider familierne/kvinderne til at anvende lokalområdets muligheder.

 

 

Frelsens Hær | Kvindekrisecenter Den Åbne Dør | Hedebygade 30 | 1754 København V | Tlf: 3324 9103 | v582@sof.kk.dk